Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ Α.μεΑ.

Σε λίγες μέρες πρόκειται να δοθεί στις οικείες Νομαρχίες η εντολή για την εφαρμογή του Ν. 3648/2008 και του υπ' αριθ. 37/2009 (ΦΕΚ 54Α΄) σχετικού Προεδρικού Διατάγματος
"Καθορισμός Προϋποθέσεων-Κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου