Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Έκθεση φωτογραφίας - Κώστας Ηπειρώτης KL1MAK4

Η έκθεση προβάλει μια συλλογή φωτογραφιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας σχέσεις κλίμακας μεταξύ ανθρώπου, φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος.
Η θεματολογία προσφέρει μια αρχιτεκτονική ματιά από τις Ευρωπαϊκές χώρες της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Ελλάδας.
Η έκθεση φιλοξενείται στο Circulo Cooperativa, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου