Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

MEMPHIS NEWS

Goodbye, cruel world
I'm leaving you today
Goodbye, goodbye, goodbye

Goodbye, all you people
There's nothing you can say
To make me change my mind
Goodbye

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου